skip to Main Content

İşçi Qrupumuz

2017-ci ildə Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC) müxtəlif maraqlı tərəflərin nümayəndələrindən ibarət Haqqına Sahib Çıx! İşçi Qrupunu yaratdı. İşçi Qrupu özündə 1 gender mütəxəssisi, 1 hüquqşünas, 1 iqtisadçı, 2 səhiyyə və 2 media mütəxəssisi olmaqla cəmi 7 mütəxəssisi birləşdirir. RİQC tərəfindən yaradılan, koordinasiya edilən və müəyyən olunmuş çərçivədə fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar sahəsində maarifləndirməmonitorinqmüdafiə, ictimai vəkillik, şəbəkələşmə istiqamətlərində çalışır.

sehla-ismayil
Gender mütəxəssisi
azer-mehtiyev
İqtisadçı
lamiye-rza
Jurnalist
vasif-ismayil
Uroloq-həkim
evez-zeynalli
Jurnalist
tehmine-tagizade
Həkim ekspert
Nicat Gözəlov
Hüquqşünas