skip to Main Content

Hədəfimiz

Haqqına Sahib Çıx! Kampaniyasının hədəfi Azərbaycanda reproduktiv sağlamlıq və hüquqlara dair dövlət və ictimaiyyətin mövqeyini dəyişmək yolu ilə reproduktiv sağlamlıq sahəsində səhlənkarlıq və korrupsiyanın azaldılması və insanlara xəstəxanalarda verilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir