skip to Main Content

Şəbəkələşmə

Reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar sahəsində maraqlı tərəfləri birləşdirmək, habelə məlumat mübadiləsi və sosial əlaqələri inkişaf etdirmək məqsədilə Kampaniya mütəmadi olaraq şəbəkələşmə tədbirləri təşkil edir. Kampaniyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün bu tədbirlərdə müvafiq dövlət müəssisələri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri, elm və təhsil ocaqları, biznes strukturları, beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklər də daxil olmaqla, bir çox maraqlı tərəflərin nümayəndələri iştirak edir.

Haqqına Sahib Çıx! Kampaniyasının Açılış Mərasimi

Yerləşdirmə tarixi:
28 İyun 2019
Haqqına Sahib Çıx! adlı reproduktiv sağlamlıq və hüquqlara dair Kampaniyanın açılış mərasimi 27 iyun 2019-cu il tarixində Muzey Mərkəzində baş tutdu.