skip to Main Content

Müdafiə

Reproduktiv sağlamlıq və hüquqları məhdudlaşdıran qeyri-bərabər rəftar və ədalətsiz davranış da daxil olmaqla, səbəbi məsuliyyətsizlik, yanlışlıq, rüşvətxorluq, səhlənkarlıq, təchizatsızlıq, qeyri-peşəkarlıq, səriştəsizlik, cahillik, qınaq, cəzasızlıq olan hallardan müdafiə zərərçəkmişin həm də maariflənməsinə və reabilitasiyasına yönəlik təşkil olunur. Onlayn pulsuz hüquqi məsləhət müdafiənin verdiyi imkanlara daxildir. Həmçinin reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar sahəsində baş verən hüquq pozuntularının münasib şəkildə mediada işıqlandırılması müdafiə mexanizmlərindən biri kimi təşkil olunur.

CYR-destek

Araşdırma hesabatı, 2018

Yerləşdirmə tarixi:
28 İyun 2019
Qadınların Reproduktiv Sağlamlıq və Hüquqları: Azərbaycanda Vəziyyət  2016-cı ildə başlayan araşdırma Azərbaycanda qadınların reproduktiv sağlamlığı və reproduktiv sağlamlıq…